Vítame Vás na našej chovateľskej stránke reptiles.sk

Sme nadšenci a chovatelia exotických zvierat už mnoho rokov.

Tento web slúži ako prezentácia súkromného chovu exotických zvierat.

Našou najväčšou vášňou sú veľké druhy hadov a krokodílov.

V našom súkromnom chove máme mnoho druhov zvierat pod prísnou ochranou CITES.

Zaujímajú nás druhy, ktoré nie sú veľmi oblúbené v súkromnom šľachtení, pretože veľké exempláre nieje vidieť ani v zoologických záhradách.

Náš cieľ:

1 - ukazovať veľké druhy plazov - hady, krokodíly, varany, korytnačky, ryby atď.

2 - rozmnožovanie ohrozených druhov

3 - vzdelávanie mladých ľudí, vedenie stretnutí a tematických tried k ekológii a ochrane živočíšnych druhov

4 - poskytovanie zariadenia biologickým kruhom a spolupráca so školami v meste a okolí

Pokúsime sa zabezpečiť, aby bolo naše zariadenie zaregistrované v týchto programoch : WAZA a EAZA.

Vytvorili sme chovné zariadenie pre niekoľko druhov nejedovatých hadov, krokodílov, varanov a iných exotických zvierat.

Pokúsime sa zabezpečiť, aby bolo naše zariadenie zaregistrované v týchto programoch : WAZA a EAZA.

Vytvorili sme chovné zariadenie pre niekoľko druhov nejedovatých hadov, krokodílov, varanov a iných exotických zvierat.

S chovom hadov a krokodílov sme začali pred mnohými rokmi, kedy sa nám podarilo získať väčšiu kolekciu jednotlivých druhov. Postupom času bol náš chov rozšírený o ďalšie zaujímavé druhy, naša kolekcia však stále nie je kompletná a v nasledujúcich rokoch plánujeme založenie nových chovných programov pre ďalšie, málo známe druhy.

Naša spoločnosť je držiteľom všetkých certifikátov a oprávnení, ktoré boli udelené Štátnou veterinárnou správou SR.Väčšina druhov v našom zariadení je uvedená v prílohe II CITES., EC príloha B, niektoré druhy sú však vďaka svojmu ohrozeniu vo voľnej prírode zaradené v prílohe CITES I., EC príloha A.

K chovu krokodílov teda treba náležitú registráciu s nezameniteľným označením jedincov a schválené chovné zariadenie. 

Všetky fotografie na týchto stránkach sú naše vlastné a sú na nich zvieratá, ktoré sú alebo boli v našom chove.